POLO HOTEL TBILISI

POLO HOTEL TBILISI POLO HOTEL TBILISI

982188610002

38 Shota Rustaveli Avenue Apartment 2, Mtatsminda , 0108 Tbilisi City, Georgia

هتل پولو تفلیس  POLO HOTEL TBILISI - کابانا تراول 88610002

هتل پولو تفلیس- تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور گرجستان نوروز 97 -
هتل پولو تفلیس- تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -
 هتل پولو تفلیس -کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷- 
 هتل پولو تفلیس- تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -
 هتل پولو تفلیس- تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو - تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان - 
هتل پولو -تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 - 
هتل پولو بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - 
هتل پولو-بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو-بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان - 
هتل پولو-تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -
 هتل پولو-قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -
 هتل پولو نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -
هتل پولو -نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو-نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری - 
هتل پولو-کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-
هتل پولو -تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور 
هتل پولو -گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری 
هتل پولو تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -
 هتل پولو -کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو -تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

هتل پولو تفلیس - کابانا تراول 88610002

اماکن مارکو پولو در شهر توکیسی، در 200 متری از تئاتر اپرا و باله تلیلی قرار دارد،

از جمله امکانات متعدد این هتل :

سالن مشترک و فای رایگان دارد.

 این هتل یک پذیرش 24 ساعته و آشپزخانه مشترک دارد.

هتل در منطقه Mtatsminda واقع شده و در فاصله 400 متر از تئاتر روستاویلی واقع شده است.

اتاقها دارای یک حمام مشترک هستند.

نقاط پرجمعیت در نزدیکی پارک مارکو پولو شامل :

 میدان آزادی،

 باغ وحش

 تفلیس

 و آکادمی ملی گرجستان هستند

این هتل همچنین دارای یکی از مکانهای با بهترین امتیاز در شهر تفلیس است. مهمان ها نسبت به سایر

خواص در این منطقه شادتر هستند.

زوج ها به ویژه این مکان را بیشتر دوست دارند -

رتبه بندی که از طرف زوج های جوان برای این هتل صورت گرفته 9.7 است

این ویژگی همچنین برای بهترین ارزش در شهر تفلیس رتبه بندی شده است! 

هتل پولو تفلیس- تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور گرجستان نوروز 97 -
هتل پولو تفلیس- تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -
 هتل پولو تفلیس -کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷- 
 هتل پولو تفلیس- تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -
 هتل پولو تفلیس- تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو - تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان - 
هتل پولو -تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 - 
هتل پولو بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - 
هتل پولو-بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو-بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان - 
هتل پولو-تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -
 هتل پولو-قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -
 هتل پولو نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -
هتل پولو -نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو-نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری - 
هتل پولو-کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-
هتل پولو -تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور 
هتل پولو -گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری 
هتل پولو تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -
 هتل پولو -کابانا تراول 88610002 - 
هتل پولو -تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-
 

POLO HOTEL TBILISI

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه ها

در اين بخش دیدگاهی ثبت نشده است.